Tøyen Torg
 

Ingen torg er som Tøyen Torg.

 
musikkfest_toyen-OV-54.jpg
 
 

Tøyen Torg

Omringet av kunst, idrett og vitenskap. 
Mellom hus med lyse hager og høyblokker med store skyggesider.
Farget fra grått og brunt til rødt, og fra rødt til fargerikt.
Har det man trenger, eller vil ha.
Preget av de lystige, og de alvorstyngede.
Besøkt av de som kommer herfra, og derfra.
Shoppingmotiverte, matinteresserte, mangfoldsinspirerte, søknadsskjema-frustrerte.
Elsket av de som har litt og av de som har alt.
Løftet frem av hele Oslo.
Lever hver dag fra tidlig til sent, våkner utvhilt opp og omfavner den neste.
Hver dag, dag etter dag, etter dag.
Annerledes, forvandlet, men seg selv lik. 
Nesten som et helt vanlig torg.
Men bare nesten, fordi ingen torg er som Tøyen Torg.

 
 
 

Vi skal dyrke de tøyenske verdiene

 

musikkfest_toyen-OV-76.jpg
 
 

Et åpent, tilgjengelig og inkluderende torg

Når det nye Tøyen Torg nå snart står ferdig skal det være åpent for alle. Det skal være aktiviteter her, på nabolagets premisser. Torget skal bevare og dyrke de tøyenske verdiene, og samtidig være et naturlig, trygt og godt møtested for alle som bor og jobber på Tøyen.  

 

Tøyen Torgforening

Alt som skjer på torget koordineres gjennom en forening, Tøyen Torgforening ble stiftet 5. september 2018. Etableringen av torgforeningen er et samarbeid mellom bydel Gamle Oslo, gårdeierne, beboerne, og alle kultur- og næringslivsaktørene på torget.

Tøyen Torg skal være et åpent, levende og inkluderende torg!

Torgforeningen skal passe på at torget er åpent for alle, at det er et inkluderende torg, og at det oppleves som tilgjengelig og attraktivt for alle som bor og jobber på torget og i nabolaget. Gjennom gode aktiviteter og samarbeid mellom ulike aktører skal torgforeningen bidra til å løfte frem lokale initiativ og krefter. Tøyen Torgforening er i første omgang et samarbeidsprosjekt frem til 2021. Om dette samarbeidet er vellykket eller ikke blir vurdert etter ulike kriterier. Noen av de er som følger:

01.

Kunnskap. Alle aktiviteter på torget skal ha et element av kunnskap i seg. Økt kunnskap er en verdi som er viktig, også for hva morgendagens torg kan være.

02.

Økt mangfold. Å koordinere aktiviteter gjennom en egen torgforening sikrer at torget gjøres mer tilgjengelig for nabolaget, og at vi har kontroll på hvem som bruker det.

03.

Utviklende. Gjennom en torgforening skal det utvikles nye løsninger, for fremtiden. Det vil gjøre at torget fortsetter å være et levende og spennende samlingspunkt for alle.

04.

Gir noe tilbake. Et viktig mål med denne foreningen er at det skal genereres økonomi, som skal gå tilbake til lokale, samfunnsnyttige formål i bydelen. 

 
 

Disse står bak:

Tøyen Torgforening er resultatet av et initiativ tatt fra gårdeierne på Tøyen Torg. Entra, Partsbygg, Hagegata 27 og Økernveien 9 (Arctic Securities) startet i januar 2018 et prosjekt som fikk navnet "Torgløftet for Tøyen 2018". Målsettingen med prosjektet var å organisere en ny måte å aktivisere torget på, i forbindelse med ferdigstillingen av oppussingen av Tøyen Torg.

I tett dialog med bydel Gamle Oslo har det blitt utviklet en ny modell for samarbeid om torget. Løsningen og modellen handler om å legge til rette for et tettere og enda bedre samarbeid mellom bydelen, kulturen, frivillige, beboere, organisasjoner og lokalt næringsliv. Modellen er unik, og det har allerede vært diskutert å benytte samme organisasjonsmodell andre steder i Oslo. Foreningen har til hensikt å bidra til økt medvirkning om torgets utvikling fremover.

En rekke aktører med tilknytning til Tøyen har vært involvert - og vil bli involvert videre - i det nyetablerte Tøyen Torgforening. Foreningen er etablert som ideell forening og har organisasjonsnummer 921 441 258. Formelle henvendelser rettes til Tøyen Torgforening, c/o Unikum Regnskap AS, Hoffsveien 18, 0275 Oslo. E-post til post@unikumregnskap.no.