Tøyen Torg

Her er det!

Hagegata 28
0653 Oslo

 
 

Slik gjør vi det:

Det første prinsippet for Tøyen Torg er at vi benytter den samme prislisten, som gjelder for resten av bydel Gamle Oslo.

Så er det også slik at vi ønsker velkommen en rekke ulike aktiviteter på torget. Det er også slik at ikke alle skal måtte betale for en aktivitet. Så lenge den bidrar positivt til nabolaget og ikke er av kommersiell karakter, vil vi være positive til arrangementet. Det viktigste er at vi må gi en tillatelse på forhånd, også for å sikre at det ikke kolliderer med andre aktiviteter. Videre må alle som bruker torget være klar over at de selv har ansvar for orden og renhold, samt det som kreves for å gjennomføre arrangementet.

Alle lokale lag, foreninger og enkeltinitiativ som ønsker å bruke torget til en aktivitet som bidrar positivt til nabolaget vil få prioritet. Deretter vil vi også åpne opp for aktiviteter sammen med ulike samarbeidspartnere. For alle kommersielle aktiviteter forventer vi samtidig at aktiviteten bidrar til å bygge kunnskap, i en eller annen form. Og, at den passer til et torg som ønsker å være åpent, levende og inkluderende.

Vi skal hjelpe deg så langt som mulig i å få gjennomført aktiviteten, rigging, renhold, vakthold, osv. vil vi gjerne bidra med lokale krefter. Ta kontakt!

Navn *
Navn