Tøyen Torg

Her er det!

Hagegata 28
0653 Oslo

 
 

Slik gjøres det:

Det er Bydel Gamle Oslo som forvalter Tøyen Torg, og som derfor også skal motta henvendelser om å få leie torget. Der har vi den samme prislisten, som gjelder for resten av Bydel Gamle Oslo.

For å søke om standplass eller annen leie av torget fyller du inn dette skjemaet og sender til postmottak@bgo.oslo.kommune.no.

Så skal Tøyen Torgforening også selv bidra til å skape aktiviteter på torget. Har du en idé som du mener bidrar positivt til nabolaget, så send gjerne noen linjer til oss for å høre. Bruk gjerne kontaktskjemaet til høyre her. Så lenge aktiviteten holder god kvalitet, oppleves som inkluderende og positiv for både de næringsdrivende og nabolaget, at det er god kontroll på orden og renhold, osv., vil vi være veldig positive til å kunne benytte torget. Dersom det er en kommersiell aktivitet må vi først kunne vurdere om det er en aktivitet som ønskes og er riktig. Det er uansett viktig at du har tillatelse på forhånd.

Alle lokale lag, foreninger og enkeltinitiativ som ønsker å bruke torget til en aktivitet som bidrar positivt til nabolaget vil få prioritet. Deretter vil vi også åpne opp for aktiviteter sammen med ulike samarbeidspartnere. For alle kommersielle aktiviteter forventer vi samtidig at aktiviteten bidrar til å bygge kunnskap, i en eller annen form. Og, at den passer til et torg som ønsker å være åpent, levende og inkluderende. Vi jobber fortløpende for å skape gode, tøyenske aktiviteter på torget, og trenger samarbeidspartnere på disse.

Følg gjerne Tøyen Torg på både Facebook og Instagram.

Hvis du har spørsmål om Tøyen Torg er det flott om du skriver en melding her og vi vil forsøke å hjelpe deg så godt vi kan:

Navn *
Navn